Bekkenbodemtherapie

In onze praktijk kunt u ook terecht voor bekkenbodemtherapie. De therapie is gericht op verbetering van de functie van de bekkenbodem, zoals bij incontinentie klachten. Tevens kunnen wij andere bekkenpijnklachten behandelen zoals bekkeninstabiliteit of klachten die mogelijk samenhangen met lage rugklachten.

Doel van de therapie is met name het effectief kunnen aanspannen en ontspannen van deze spieren, alsmede de bewustwording van functie en anatomische ligging van de organen in het bekken. Bij deze vorm van therapie wordt van de patiënt een hoge mate van discipline gevraagd. Er zal thuis consequent regelmatig geoefend moeten worden en ook zal er vaak een gedragsverandering in het dagelijks leven van de patiënt nodig zijn.

bekkenbodem
1: blaas 2: schaambeen 3: urinebuis 4: vagina 5: baarmoeder 7: baarmoederhals 9: endeldarm

Fysiotherapie Delft Oost

In onze praktijk zijn Mieke Bank en Daniëlle Boot-Remmen specialisten met veel ervaring op dit gebied. Zij werken samen met mw. T. van den Bos, bekkenbodemtherapeut uit de Lier.