Etalagebenen

Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een veel voorkomende vaataandoening, veroorzaakt door slagaderverkalking. Volgens de laatste schattingen heeft 1 op de 5 volwassenen ouder dan 50 jaar last van deze ouderdomsziekte. De term etalagebenen slaat op het feit dat ensen met claudicatio intermittens vaak stil moeten staan, vanwege pijn bij het lopen. Voor een etalage in een winkelstraat kan het stilstaan goed gecamoufleerd worden.

Wat merkt u ervan

Door een vernauwing in de bloedvaten treden klachten als een stekende, krampende pijn, vermoeidheid of een zwaar gevoel in de benen op. Daardoor zijn dagelijkse activiteiten thuis, op het werk en in het sociale leven soms lastig te volbrengen. Toch is het belangrijk dat u blijft bewegen. Dit lijkt tegenstrijdig, maar uit onderzoek blijkt dat door het volgen van een looptrainingsprogramma goede resultaten te bereiken zijn. Door de looptraining gaat het haarvatennetwerk beter functioneren en uitbreiden. Zo wordt een natuurlijke omleiding gevormd en kunnen belastende vaatoperaties of ingrepen (dotterbehandeling) op deze manier worden voorkomen.

Oorzaak

De oorzaak van claudicatio intermittens is slagaderverkalking (atherosclerose) in de benen. Slagaderverkalking bestaat uit een lokale ophoping van bloedcellen, bloedplaatjes en vetten op plaatsen waar de vaatwand is beschadigd (plaque). Dit kan leiden tot een vernauwing of verstopping van de bloedvaten, waardoor minder zuurstof naar de spieren wordt getransporteerd. Spieren hebben zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren. Zuurstof wordt aangevoerd via het bloed. Slagaders vervoeren bloed van het hart naar alle delen van het lichaam. Bij lichamelijke inspanning, zoals lopen, hebben uw beenspieren meer zuurstof nodig dan door de vernauwde slagaders kan worden aangevoerd. Dit zuurstoftekort in de beenspieren zorgt voor verzuring, die u ervaart als pijn, kramp, tintelingen of een stijf gevoel. Door rust te nemen, vermindert de behoefte aan zuurstof in de beenspieren en verdwijnt dit pijnlijke gevoel vaak binnen enkele minuten.

Looptraining

claudicatio_loopband

De behandeling van etalagebenen, (gesuperviseerde) looptraining, is enerzijds gericht op het vertragen van de verdere ontwikkeling van slagaderverkalking en anderzijds op het vergroten van de pijnvrije loopafstand. Uit onderzoek blijkt dat de maximale loopafstand gemiddeld genomen minstens verdubbeld, maar vaak verdrie- of viervoudigd kan worden. Slagaderverkalking is een ouderdomsziekte. Het natuurlijke verouderingsproces van de bloedvaten begint rond het twintigste levensjaar. Leefgewoonten zoals roken, te vet eten, alcohol en weinig bewegen kunnen dit verouderingsproces versnellen.

Belangrijk

Het is belangrijk de volgende leefregels in acht te houden:

  • niet roken
  • eet gezond en gevarieerd (schijf van vijf)
  • beperk alcoholgebruik
  • vermijd verzadigde vetzuren (dit zijn m.n. de vetten die hard worden in de koelkast)
  • streef naar een gezond gewicht
  • beweeg veel
  • wees matig met zout

Fysiotherapie Delft Oost

Onze praktijk is gespecialiseerd in het geven van deze looptraining op verwijzing van de vaatchirurg en is aangesloten bij het claudicationet. Hierbij zijn Mieke Bank en Marlies van Meeteren onze meest ervaren therapeuten en zijn hiervoor opgeleid.

Meer informatie

www.hartenvaatgroep.nl
www.claudicationet.nl