Haptonomie

Haptonomische begeleiding:

Wat kan haptonomie voor u betekenen?
Wie komen in aanmerking voor deze begeleidingsvorm?
Hoe is de begeleiding opgebouwd?
Wat betekent haptonomie?

Wat kan haptonomie voor u betekenen?

Door haptonomische begeleiding kunt u bewust worden van de wijze waarop u met uw klacht(en) omgaat of er eventueel door beheerst wordt. Bovendien kunt u ervaren wat er verandert als u het probleem gevoelsmatig benadert. In een haptonomische begeleiding gaat u samen met de begeleider kijken naar de aard van de klachten. Indien nodig gaat u samen dieper in op de mogelijke oorzaken ervan. Hierbij staan uw beleving en uw gevoelens die daarbij horen centraal. U kunt zo niet alleen rationeel maar ook gevoelsmatig zicht krijgen op de aard, omvang en het belang van uw probleem, uw hulpvraag en het therapeutische proces wat daarop volgt.
Deze begeleiding kan u leren:

 • Eerder te luisteren naar u zelf en daar gehoor aan te durven geven
 • Eerder te luisteren naar uw eigen grenzen en deze te bewaken
 • Duidelijk durven en kunnen zijn
 • Anders dan voorheen om te gaan met gevoelens en deze te accepteren
 • Uw problemen onder ogen te zien, aan te gaan, te verwerken c.q. op te lossen
mensen_op_het_strand

Wie komen in aanmerking voor deze begeleidingsvorm?

 • Mensen met zogenoemde psycho-somatische klachten en overbelastingsklachten/ stress-klachten zoals bijvoorbeeld RSI, hoofdpijn, hyperventilatie, hartkloppingen en slapeloosheid
 • Mensen die vastgelopen zijn in relatie met zichzelf, de ander(en), studie, school of hun werk
 • Kinderen en adolescenten met bijvoorbeeld faalangst, fobieën etc
 • Mensen met: weinig zelfvertrouwen of zelfwaardering of die geen initiatief durven nemen

N.B: Voor mensen met uitgesproken psychiatrische klachten kan haptonomie een ondersteuning zijn, maar de begeleiding is dan altijd in samenwerking met een psychiater of psycholoog.

Hoe start de haptonomische begeleiding?

Tijdens de eerste ontmoeting vertelt u wat uw hulpvraag/probleem is. Daniëlle Boot zal samen met u bespreken of deze hulpvraag in aanmerking komt voor een haptonomische begeleiding. Zij zal u het verschil uitleggen tussen fysiotherapie op haptonomische basis en haptotherapie, zodat u gezamenlijk kunt beslissen wat het beste bij u past.

De drie daarop volgende behandelingen zijn erop gericht u d.m.v. een direct aanrakingscontact te laten voelen hoe u uw probleem kunt beïnvloeden door een gevoelsmatige benadering. In de daarop volgende ontmoetingen leert u onderdelen van de begeleiding toe te passen in uw dagelijks leven. Er wordt regelmatig geëvalueerd of de begeleiding nog aansluit bij uw hulpvraag en voortgezet kan of moet worden. Een behandeling duurt ongeveer 50 minuten.

Wat betekent haptonomie?

Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee oud griekse begrippen: hapsis en nomos en betekent vrij vertaald de “leer van het gevoel”. Officieel stamt Hapto van het werkwoord haptein, wat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan…..maar het betekent ook: in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen. Dit specifieke contact is kenmerkend van de haptonomie: het is ontmoetend, helend en bevestigend. Het gaat dus niet om een lichaamsgericht contact, maar om een persoonsbevestigend contact.

Meer informatie

www.haptonomie.com

Fysiotherapie Delft Oost

In onze praktijk is Daniëlle Boot-Remmen de specialist met veel ervaring op dit gebied. Zij heeft een samenwerkingsverband met Mw. H. Winkler, GZ-psycholoog, tevens werkzaam op de Nassaulaan.

Contactformulier

U kunt het contactformulier gebruiken of u direct aanmelden.
Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

 • Contact
 • Aanmelden

  Uw naam

  Uw email

  en/of uw telefoonnummer

  Eventuele vraag of opmerking

  De gegevens die u invult als u een vraag heeft via het contactformulier worden slechts gebruikt om te antwoorden op de vraag. Deze gegevens worden niet bewaard. Zie ook ons privacyreglement.