Hoofdpijn

96% van de mensen heeft ooit weleens hoofdpijn gehad in zijn leven. Dat is erg vervelend, gelukkig kunnen sommige vormen van hoofdpijn goed behandeld worden door een fysiotherapeut/manueel therapeut.

Er zijn verschillende vormen van hoofdpijn:

Migraine

Is een veel voorkomende vorm van hoofdpijn. Migraine komt in aanvallen voor. De pijn zit aan één kant van het hoofd en is te typeren als heftig bonzende of kloppende pijn. Vaak gaat deze vorm van hoofdpijn gepaard met misselijkheid of braken en overgevoeligheid voor licht en/of geluid. Bijna iedere vorm van inspanning is onmogelijk. We kunnen 2 vormen van migraine onderscheiden, die zonder aura en met aura (de volgende symptomen horen daar onder andere bij: verandering in je zicht, spraakstoornissen en gevoelsstoornissen). Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een combinatie van het gebruik van medicatie en het verbeteren van de beweeglijkheid van de nek zorgt voor een afname in frequentie van migraine aanvallen.

Spanningshoofdpijn

Deze hoofdpijn zit meestal aan beide zijden van het hoofd. De pijn is dof, drukkend en voelt als een strakke band om het hoofd heen. De pijn wordt als zeurend ervaren. Hierbij zijn vaak de spieren in de nek stijf en pijnlijk. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een combinatie van het verbeteren van de beweeglijkheid van de nek, houdingstherapie en het trainen van de nekspieren zorgt voor een reductie van het aantal hoofdpijndagen. Daarnaast kan ondersteunend aan deze therapieën bijvoorbeeld massage of dry needling toegepast worden om de spierspanning in de nek/schouders te verminderen of haptonomie om te leren hoe er minder spanning kan opgebouwd worden.

Cervicogene hoofdpijn

Cervicogene hoofdpijn ontstaat gelijktijdig met de nekklachten. De hoofdpijn verbetert of verdwijnt in samenhang met verbetering of verdwijnen van de nekklachten. De beweeglijkheid van de nek is verminderd en bewegingen van de nek verergeren de hoofdpijn. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een combinatie van manuele therapie en oefentherapie van de nekspieren leidt tot vermindering van pijn, nekpijn en beperkingen in de nek.

Medicatie afhankelijke hoofdpijn

Kan ontstaan door langdurige gebruik (langer dan 3 maanden) van te veel pijnstillers. Alle pijnstillers kunnen medicatie afhankelijke hoofdpijn geven. De enige behandeling die voor deze vorm van hoofdpijn helpt is stoppen met het gebruik van deze medicatie. Overleg altijd eerst met uw huisarts voordat u stopt met het slikken van de medicatie.

Clusterhoofdpijn

Deze vorm van hoofdpijn komt het minst voor. Het treedt op in aanvallen die gemiddeld 5-180 minuten duurt. De pijn zit aan een zijde van het hoofd. De pijn wordt als heftige, snijdende doorborende pijn ervaren. Deze hoofdpijn wordt behandeld middels medicatie en/of zuurstof.