McKenzietherapie en lage rug klachten

Robin McKenzie was fysiotherapeut in Nieuw Zeeland. Rond de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkelde hij een methode voor het behandelen van rug- en nekklachten. Wij achten de methode vooral geschikt voor het behandelen van lage-rugklachten. Voor de behandeling is het noodzakelijk vast te stellen hoe het klachtenpatroon er uit ziet. Tijdens het onderzoek wordt daarom gekeken naar wanneer en op welke manier houding en beweging de klachten beïnvloeden. Binnen het McKenzieconcept zijn er drie soorten van klachten patronen(syndromen) te weten:

Houdingssyndroom

gewoonlijk jonge patiënten waarbij vooral pijnklachten bij langdurige houdingen op de voorgrond staan. Houdingscorrectie en het advies afwisselende houdingen aan te nemen is meestal voldoende om te klachten te doen verminderen.

Dysfunctiesyndroom

Binnen dit concept wordt verondersteld dat door langdurige en veelvuldige belasting van de lage rug door de jaren heen, beschadigingen optreden in de buiten randen van de tussenwervelschijf(discus). Omdat er als gevolg van blijvende belasting, onvoldoende herstel plaats vindt, ontstaat op die plaatsen stug/stijf littekenweefsel . Hierdoor ontstaat een pijnlijke stijve rug. Kenmerkend voor de klachten bij dit patroon is dat er naast de stijfheid alleen pijn is aan het eind van de beweging en dat die pijn niet snel verander t. De pijn zit over het algemeen altijd op dezelfde plek. Wat langduriger bewegen zal de pijn over het algemeen verminderen.

De therapie zal gericht moeten zijn op het rekken en strekken van de verkorte structuren . Het herstel bij dit syndroom zal niet snel zijn omdat de pijnlijke verkorting van structuren zich over het algemeen in de loop van jaren gevormd heeft.

Derangementsyndroom

Bij dit patroon is er sprake van een grotere beschadiging van de tussenwervel schijf. Door langdurig en/of herhaalde asymmetrische belasting van de tussenwervelschijf kan deze beschadigen en naar buiten uitstulpen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld druk op een zenuw ontstaan. Dit leidt tot pijn in de rug en kan eventueel uitstralende pijn en/ of tintelingen in het been veroorzaken. Kenmerkend voor de klachten in dit syndroom is dat er bij herhaalde bewegingen snel verschil optreedt in de mate van pijn(meer of minder), de plaats van de pijn kan veranderen , er is vaak sprake van een enkele beperkte bewegingsrichting die snel kan veranderen door herhaalde bewegingen en verder kan er sprake zijn van mogelijke dwangstand(scheefstand).

Bij de behandeling van het derangement syndroom zijn de zgn. ”McKenzie oefeningen” vaak zeer effectief. Bij deze oefeningen is het zogenaamde “centralisatiefenomeen” van groot belang. Dit betekent, dat onder invloed van de oefeningen, de pijn uit het been verdwijnt en zich meer naar de rug verplaatst en uiteindelijk verdwijnt. Over het algemeen bestaan deze oefeningen uit het hol maken van de rug in allerlei variaties. Verder moet men, in het dagelijks leven, houdingen die de pijn doen toenemen vermijden.

Fysiotherapie Delft Oost

In onze praktijk is Henk Overbeek de specialist met veel ervaring op dit gebied.