Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is een breed begrip. De revalidatie is gericht op de periode dat de sporter geblesseerd raakt tot sporthervatting op het oude niveau. Soms is het oude niveau niet haalbaar, maar het streven is om binnen de grenzen het hoogst haalbare niveau te bereiken. Dat kan ook betekenen dat de sporter soms een beter niveau haalt, dan in de periode voorafgaan aan de blessure.

Wanneer een geblesseerde sporter in de praktijk komt, wordt via een gesprek en lichamelijk onderzoek de soort en de ernst van de blessure vastgesteld. Hierna moet het belastingsniveau van de sporter worden vastgesteld en wordt er een sportanalyse gemaakt. Zo’n eerste afspraak gaat ongeveer 25 minuten duren. Vervolgens wordt er een revalidatietraject opgestart met als einddoel sporthervatting op het oude niveau. Elke behandeling/afspraak duurt minimaal 25 minuten. Tijdens de behandeling zal veel gebruik worden gemaakt van de oefenzaal met verschillende apparatuur/oefenmaterialen. In eerste instantie gaat dit individueel, later eventueel in klein groepsverband.

Fysiotherapie Delft Oost

In onze praktijk is Marlies van Meeteren de specialist met veel ervaring op dit gebied.