Tarieven

Voor 2024 hebben wij geen contract afgesloten met Caresq, Menzis en Zorg en Zekerheid. Indien u hier verzekerd bent, betaalt u zelf per pin uw nota. U kunt vervolgens bij uw zorgverzekering een restitutie vragen.

Wilt u goed verzekerd blijven voor fysiotherapie dan raden wij DSW en ONVZ aan. Bij deze verzekeringen zijn wij de minste tijd kwijt aan administratie. Deze tijd steken wij in onze patiënten.

Tarieven 2024

Behandeling Fysiotherapie:€ 42,00
Behandeling Manuele Therapie:€ 54,00
Behandeling fysiotherapie aan huis:€ 55,00
Screening (geen verwijzing arts), 
intake en onderzoek na screening:€ 55,50
Intake en onderzoek na verwijzing arts:€ 54,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis€ 68,50

Goed om te weten:

  • Met bijna alle zorgverzekeringen hebben wij een contract. Uitzonderingen hierop zijn Caresq, Menzis en Z&Z; met deze zorgverzekeraars hebben wij in 2024 geen contract.
  • Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u meer of minder behandelingen vergoed.
  • Heeft u een aandoening die op de “chronische lijst” staat dan krijgt u deze uit de basisverzekering vergoed vanaf de 21e behandeling.
  • Wij declareren rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar indien uw behandeling vergoed wordt.

Deze tarieven gelden voor:

  • Patiënten met een restitutiepolis.
  • Patiënten die niet of onvoldoende verzekerd zijn.
  • Een niet nagekomen of een niet tijdig afgezegde afspraak.